Koncepcia


Základná charakteristika

Na Malej scéne roky úspešne pôsobila Činohra Slovenského národného divadla (1962 – 2007) a VŠMU (2007 – 2010). Divadlo Malá scéna STU chce na túto tradíciu nadviazať prostredníctvom klasiky a generačného divadla.

Malá scéna STU chce byť divadlom aktuálnej témy, kvalitného textu a kvalitných hereckých výkonov. Dramaturgia berie do úvahy predovšetkým diváka; chce mu ponúknuť humor, poznanie, nádej, zážitok a katarziu. Vo svojom repertoári má klasiku, inteligentné komédie, slovenskú aj európsku súčasnú dramatickú tvorbu a rozprávky. „Spojenie divadlo ducha, duše a tela vyjadruje, že chceme pritiahnuť ľudí, ktorí chcú pocítiť tieto tri pojmy na vlastnej koži, otvoriť sa im, prípadne, zamyslieť sa nad nimi. A zároveň aby to tí, čo preferovali prázdnu zábavu, kde nie je potrebná ozajstná spoluúčasť diváka, prišli ku nám vyskúšať,“ hovorí umelecký šéf divadla Malá scéna STU a spoluzakladateľ Divadla a.ha. Štefan Korenči.

Okrem divadelných predstavení ponúkne MS STU svojim divákom a priateľom rad sprievodných podujatí – talk show, literárne čítania, komorné koncerty, výstavy, ako aj príjemné posedenia v Divadelnom klube.
 


"

Malá scéna STU – Vaše divadlo

Malá scéna STU je štvrtou zastávkou (verím, že konečnou) na ceste, po ktorej prešlo Divadlo a.ha od svojho vzniku v roku 1991 (Galéria M+, Klub Čierny havran, MKC Školská 14). Zásluhou Janka Kronera (dlhoročného spolupracovníka „ahačka“) a jeho neodolateľného ľudského čara osobnosti sa podarilo Divadlu a.ha zakotviť konečne v priestore nie pivničnom, klubovom, ale divadelnom. Divadlo a.ha tak získalo dôstojný priestor na svoju tvorbu. Poslednú časť prvého sloganu „Vaše divadlo“ asi netreba siahodlho rozoberať: “budeme tvoriť aj naďalej z vlastnej potreby a pre Vás“.

Divadlo a.ha v novom šate

Každý divadelný priestor má do istej miery vplyv na dramaturgiu divadla a na divadelnú tvorbu ako takú: veľkosťou javiska, počtom sedadiel, architektonickým riešením, dizajnom, miestom, kde sa budova nachádza a dokonca aj tradícia toho, čo sa v tej budove dialo, má vplyv na to, čo sa tam bude diať teraz. Samozrejme, toto všetko platí iba vtedy, ak nie sme ignoranti a absolútni nevzdelanci. „aháčko“ chce pokračovať v inscenovaní autorov Európskej únie (súčasné texty), slovenských autorov žijúcich aj nežijúcich, v rozprávkovej tvorbe a bude dávať väčší dôraz na klasiku (tradícia SND) a generačné inscenácie mladých tvorcov (tradícia VŠMU).

Činohra ducha, duša a tela

Týmto sloganom by som chcel pozvať do Divadla Malá scéna STU všetkých tých, ktorí majú záujem byť pri tom ako sa budeme snažiť tieto tri základné pojmy ľudského života pochopiť, pomenovať, spracovať, a ako sa nám bude dariť tento ťažký slogan napĺňať.

vernisaz_07-(2).jpg

Ďakujeme za to, že ste našu webovú stránku otvorili a verte, že Vaša návšteva „Vášho divadla“ bude pre nás cťou.

"

Štefan Korenči 

umelecký šéf Divadla Malá scéna STU a spoluzakladateľ Divadla a.ha