Samodiva

z textov, ktoré napísali Samodivy zostavila Anna Saavedra | Kategória: Hostia  

v divadle TICHO a spol.

Divadlo Tripitaka, o.z. a Centrum Experimentálneho divadla, Česká republika

Samodiva

- divadelné blues pre sólo matky 

 Autor projektu:
Zdeněk Raiser

Scenár: z textov, ktoré napísali Samodivy zostavila Anna Saavedra

Hrajú: Magda Gregurková, Lenka Chmelařová, Uyanga Kaňková, Vladimíra Lehká, Denisa Nytko, Alena Pavlasová, Veronika Schwarzová, Michaela Straková, Jiřina Zezulová

Réžia: Janka Ryšánek Schmiedtová

 

Desať žien. Desať sólo matiek. Desať jedinečných životných príbehov, ktoré do seba vplývajú ako rieky. 

SAMODIVA je blues o žene medzi štyrmi stenami. Odvážne sólo z posledného dychu. Pieseň pre všetky vyvesené telefónne slúchadlá. Dno je každým dňom bližšie. Ale SAMODIVA tancuje. A nakoniec možno pretancuje i smrť…

O projekte Divadlo žien a mužov:

Desať nezamestnaných matiek samoživiteliek, desať sólo matiek, prešlo v marci 2013 výberovým konaním. Na šesť mesiacov (od apríla do septembra 2013) tak získali zmluvu, boli zamestnané v projektu „Divadlo žien a mužov.“ O čo ide? O unikátny projekt divadla v sociálnej akcii iniciovaný občianskym združením Tripitaka a Centrom experimentálneho divadla v Brne. 

Vybrané ženy behom šiestich mesiacov projektu dostávali okrem sociálneho, právneho a psychologického poradenstva hodiny herectva a tanca s profesionálnymi lektormi, ďalej prešli  dielňami kreatívneho písania a storytellingu, behom ktorých sa snažili zachytiť prelomové okamihy svojho života, svojej minulosti. Z napísaných textov sa potom postupne rodil námet inscenácie, ktorý v mnohom prekračuje základnú tému genderovo podmienenej diskriminácie na trhu práce smerom k autentickej výpovedi o životnej situácii sólo matky v súčasnej spoločnosti, o rozpade tradičného modelu rodiny, o nových dimenziách samoty západného človeka i o sile bojovať za svoj život i za život svojich detí. Námet budúcej inscenácie vznikal behom spoločných diskusií, až sa z čista jasna objavila SAMODIVA – žena našej súčasnosti, osamotená víla bojujúca s nástrahami života, hrdá, krehká a vôbec nie tuctová.

 

O projekte „Divadlo žien a mužov“ vzniká od apríla 2013 dokument režisérky Ivety Grófové, uvedený by mal byť v nasledujúcom roku v programu Českej televízie.