Benefičný večer Vianoce v lete

Kategória: Hostia  

Fórum donorov a Divadlo Malá scéna STU

Vás pozývajú pri príležitosti 2. ročníka charitatívneho podujatia Vianoce v lete
na benefičný večer

22. júna o 19.00 v Divadle Malá scéna (Dostojevského rad 7, Bratislava) sa počas neho predstavia Divadelné zoskupenie bezdomovcov z Bratislavy a Philanthropy Band.

Výťažok večera je venovaný na podporu celonárodnej kampane Slovensko potrebuje dobrých otcov, ktorú organizuje Centrum Slniečko.

Záštitu nad podujatím prevzala podpredsedníčky Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné meniny a rodovú rovnosť a výkonná riaditeľka Fóra donorov Lucia Faltinová.

Staňte sa aj Vy svedkami toho ako sa skupina bezdomovcov rozhodla svojim divadelným vystúpením charitatívne pomôcť obetiam domáceho násilia. Ide o príklad obdivuhodného úsilia sociálne odkázaných v pomoci iným.

Cena benefičných vstupeniek: 25 Eur – 50 Eur – 100 Eur

Kúpou vstupenky sa filantropicky pridáte k tomuto jedinečnému spoločnému úsiliu podporiť medziľudskú solidaritu.


Vstupenky si môžete zakúpiť priamo na stránke www.malascena.sk alebo rezervovať na pokladnica@malascena.sk. V prípade akýchkoľvek otázok volajte 0902 288 288

Program:

19.00 Divadelné predstavenie Spoveď II.

Scenár: Ján Korec, Réžia: Štefan Korenči

Prestávka: Autogramiáda Evy Bacigalovej, autorky knihy Slzy otcov

20:00 Koncert Philanthropy Band

  • Alexander Ben Zvi, veľvyslanec Izraela (kongas)

  • Nicolaos Kanellos, veľvyslanec Grécka (gitara)

  • Theodore Sedgwick, veľvyslanec USA (klávesy)

  • Florin Vodita, veľvyslanec Rumunska (gitara)

  • Gad Amir, diplomat, veľvyslanectvo štátu Izrael (gitara)

  • Peter Gogoľa, primátor Banskej Bystrice, bicie

  • Janet Livingstone, konzultantka MNO, literárna prekladateľka (spev)

  • Grigorij Mesežnikov, prezident IVO (gitara)

Po predstavení vyhlásime výsledok zbierky a pozývame Vás na čašu vína.

Centrum Slniečko je nezisková organizácia zameraná na pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam šikanovania, sexuálnych útokov a znásilnenia. Napomáha k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd. Obetiam pomáha vo svojich účelových zariadeniach, realizuje preventívne, vzdelávacie a poradenské projekty zamerané na riešenie tohto závažného sociálno-patologického javu.

Fórum donorov je mimovládna nezisková organizácia sa venuje rozvoju filantropie a jej kultúry na Slovensku a v zahraničí od roku 1996.  Združuje popredné nadácie a firemných filantropov pôsobiacich na Slovensku, podporuje nielen rozvoj inštitucionálneho aj individuálneho darcovstva – prostredníctvom mechanizmu DMS (darcovská SMS).  Fórum donorov je zároveň aktívnym členom medzinárodných filantropických zoskupení.

Philanthropy Band (Filantropická kapela) vznikla vo roku 2011 z iniciatívy Fóra donorov. Táto neformálna skupina priviedla spolu amatérskych i pôvodne profesionálnych hudobníkov z radov zahraničných diplomatov pôsobiacich na Slovensku, a súčasných i bývalých občianskych aktivistov. Od svojho vzniku pravidelne koncertuje po celom Slovensku s úsilím rozvíjať povedomie o filantropii ako životnom štýle.

Divadlo Malá scéna STU
vzniklo v roku 2010 ako komorné profesionálne divadlo, ktoré pokračuje v tradícii Divadla a.ha (1991). Založili ho režisér Štefan Korenči, herec Ján Kroner a manažérka Monika Korenčiová. Divadlo má na svojom konte 18 premiér za tri sezóny. Spolupracovali s ním významné osobnosti slovenského divadelníctva – režiséri, herci, výtvarníci, dramaturgovia. Budova Malej scény má úžasnú tradíciu Činohry Slovenského národného divadla a VŠMU. Je štvrtou zastávkou „Divadla a.ha.“

Divadelné predstavenie Spoveď II. vzniklo špeciálne pre tento benefičný večer. Je voľným pokračovaním divadelnej inscenácie Spoveď (2012) a čerpá zo skutočných príbehov ľudí, ktorí sa ocitli bez domova.